5 zasad prawidłowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Rejestrować przychody i koszty muszą osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne) oraz osoby fizyczne. Niektóre firmy muszą prowadzić tzw. pełną księgowość, czyli księgi, w których ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia finansowe. Brzmi to skomplikowanie, ale prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, darmowy program do tego przeznaczony może pomóc.

Czym jest księga przychodów i rozchodów? Darmowy program – jak to działa?

Księga przychodów i rozchodów to pojęcie związane z księgowością, a ujmuje się w niej operacje gospodarcze w formie uproszczonej. Trzeba w niej zapisać wszystkie dochody, czyli to, co stanowi nasz przychód oraz ponoszone koszty – do tej kategorii zalicza się koszty ponoszone na rzecz działalności (zakup maszyn i materiałów, towarów itd.), a także wynagrodzenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Księgi przychodów i rozchodów muszą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – dotyczy to tych, których sposobem rozliczania się z fiskusem jest podatek liniowy lub zasady ogólne. Księga przychodów i rozchodów, darmowy program dotyczy również spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty muszą prowadzić pełne księgi.

W tym dziale  Co to jest digitalizacja? Odpowiadamy!

Jak założyć księgę przychodów i rozchodów? Darmowy program do księgowości

Jeśli zakładamy działalność, która wymaga założenia KPiR, trzeba od razu założyć księgę, a w ciągu 20 dni od założenie trzeba ten fakt zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego według miejsca swojego zamieszkania. W przypadku wspólników spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych KPiR powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Korzystając z programu komputerowego trzeba zwrócić uwagą na to, by generowany był Jednolity Plik Kontrolny oraz ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Licencjonowany program umożliwi łatwe wystawianie deklaracji podatkowych oraz naliczanie zasiłku chorobowego dla właścicieli i od umów zleceń. Program poinformuje nas o tym, że trzeba zapłacić podatek lub składkę. Księga przychodów i rozchodów, darmowy program do księgowości może być przydatny, gdyż ewidencja może być tworzona i prowadzona w formie elektronicznej. Oprogramowanie musi mieć możliwość wglądu w treść dokonywanych zapisów oraz drukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi. Trzeba wybrać licencjonowany program, którego wygląd będzie zgodny z wymaganiami urzędów skarbowych – jeśli wybierzmy inne oprogramowanie, będziemy musieli prowadzić dodatkową, papierową księgę.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, darmowy program do księgowości to zestaw, który sprawi, że bez problemu poradzimy sobie z rozliczeniem podatkowym.

W tym dziale  Top 5 najbardziej skutecznych narzędzi SEO

Więcej informacji: https://reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.