Jak oszczędzać pieniądze?

Oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważne, by mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dzięki temu wiemy, że poradzimy sobie, gdy nagle stracimy pracę. Żadna inna inwestycja nie jest tak bezpieczna jak te produkty bankowe, a wśród popularnych form oszczędzenia należy wymienić lokaty i konta oszczędnościowe. Jakie inne produkty można wybrać?

Sposoby na oszczędzanie – lokaty i konta oszczędnościowe

Banki oferują klientom klasyczne depozyty oraz produkty inwestycyjne. Do tej pierwszej grupy możemy zaliczyć lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. Ulokowane w ten sposób pieniądze są bezpieczne, gdyż bank zobowiązuje się zwrócić całą zdeponowaną kwotę powiększoną o ewentualne odsetki. Można także wybrać produkty inwestycyjne, w których pojawia się element ryzyka. To na przykład produkty strukturyzowane czy jednostki funduszy inwestycyjnych. W tym przypadku klient może liczyć na wyższy zysk, ale nie dostaje gwarancji, że odzyska całość zainwestowanego kapitału.

Co wybrać – lokaty czy konto?

Najpopularniejszymi produktami oszczędnościowymi są lokaty i konta oszczędnościowe. Lokata służy do lokowania pieniędzy na pewien okres czasu, przez który nie będziemy mogli nimi dysponować. W zamian za to otrzymujemy rekompensatę w postaci wyższego oprocentowania, gdyż w większości banków zysk z lokaty jest większy niż w kontach oszczędnościowych. Konta oszczędnościowe zaś to lokaty bankowe jednodniowe, ponieważ po każdym dniu mamy prawo wypłacić nasze pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami. Pieniądze na lokacie są wyżej oprocentowane, ale zysk otrzymamy dopiero po czasie, na jaki zdeponowaliśmy gotówkę w banku. Lokatę możemy zerwać, jeśli nagle potrzebujemy pieniędzy, ale wtedy nie otrzymamy zysku. W związku z tym jeżeli wiemy, że będziemy potrzebować gotówki w najbliższym czasie to lepszym rozwiązaniem będzie konto oszczędnościowe. Jeżeli zaś pieniądze nie będą nam potrzebne przez rok to warto, aby pracowały na najlepszej lokacie bankowej.

W tym dziale  Jaką franczyzę otworzyć?

Czym są lokaty inwestycyjne?

Jeśli zależy nam na wysokim zysku, ale liczymy się z ryzykiem, wpłaćmy pieniądze na lokaty inwestycyjne. Konstrukcja tego typu lokaty zakłada, że zyski z niej będą złożone z dwóch elementów. Jeden z nich to stałe oprocentowanie, które klient zna już na etapie zakładania lokaty, a drugi to stopa zwrotu z inwestycji giełdowych. Pieniądze złożone na lokacie są inwestowane w instrumenty finansowe Giełdy Papierów Wartościowych. Obsługą finansową zajmują się doświadczeni profesjonaliści, dlatego też istnieje realna szansa na to, że na lokatach inwestycyjnych będzie można zarobić o wiele więcej niż w przypadku lokaty o tradycyjnej konstrukcji. Klient nie ponosi ryzyka straty choćby części zainwestowanego kapitału. Jest to więc swoisty fundusz inwestycyjny, który chroni kapitał klienta. Banki mają propozycje zarówno dla klientów ostrożnych, jak i gotowych do podjęcia pewnego ryzyka.

Oszczędności warto mieć zawsze i lepiej nie trzymać ich w domu. Banki oferują produkty, które pozwolą oszczędzać pieniądze, a nagrodą jest nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz także zysk w oprocentowanej gotówki ulokowanej na lokatach i kontach oszczędnościowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.