Na czym polega analiza biznesowa?

Analiza biznesowa pozwala usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa i poznać rzeczywiste potrzeby firmy. Osoby zajmujące się tym zagadnieniem mogą określić, jakie rozwiązania należy wdrożyć, żeby firma działała sprawniej oraz określają, jakie elementy wyeliminować. Na czym dokładnie polega analiza biznesowa i jakie wynikają z niej korzyści?

Analiza biznesowa bardzo często opiera się na rozwiązaniach z zakresu IT. Narzędzia informatyczne mogą bardzo usprawnić funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i do zadań analityka biznesowego należy określenie ich roli oraz dostosowanie do potrzeb firmy. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług podmiotów, które pomagają zdefiniować potrzeby firmy i określić długofalowe cele.

Analiza biznesowa – krok po kroku

Analiza biznesowa rozpoczyna się od gruntownego zbadania potrzeb firmy. Jest to niezwykle istotne i nie można pominąć żadnego elementu przedsiębiorstwa. Żeby analiza była skuteczna należy wykonywać ją z uwzględnieniem problemów, z jakimi boryka się firma. Staranne planowanie procesu jest jednym z najważniejszych elementów, które wchodzi w skład czynności analitycznych. Konieczne jest poznanie charakterystyki całej firmy, tylko wtedy bowiem jest szansa na realne usprawnienie działalności przedsiębiorstwa, poznanie szans i ewentualnych zagrożeń. Kolejnym istotnym etapem jest analiza oczekiwań, jakie firma ma wobec systemu informatycznego. Mogą być one wyrażone wprost lub wynikać z wcześniejszych działań. Analiza biznesowa musi też być prowadzona w oparciu o tzw. dobre praktyki oraz specjalne techniki analityczne, które pozwalają na uzyskanie kompleksowych rozwiązań. Konieczne jest uwzględnienie interesariuszy oraz udziałowców. Żeby analiza biznesowa przyniosła oczekiwane skutki, musi być prowadzona w sposób zindywidualizowany.

W tym dziale  Sprawdź, na czym polegają szkolenia z windykacji

Jak prowadzić analizę biznesową?

Dostępne na rynku szkolenia pozwalają poznać tajniki analizy biznesowej i wprowadzać je w życie w przedsiębiorstwach, szczególnie w zakresie zarządzania projektami. Proces ten wymaga od analityka biznesowego dokładnego dokumentowania wymagań oraz ich późniejszego komunikowania udziałowcom. Niezwykle istotne jest także określenie priorytetów przedsiębiorstwa, zadań, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Skuteczna analiza biznesowa opiera się również na końcowej ocenie wprowadzonych zmian i ich przydatności dla funkcjonowania całej firmy. Jak widzimy działania związane z analizą biznesową muszą być prowadzone kompleksowo i obejmować wszystkie etapy, od weryfikacji potrzeb przedsiębiorstwa i określenia jego specyfiki, aż po końcowe fazy, które są równie istotne. Niezwykle ważną rolą analityka jest zapewnianie pracownikom wsparcia merytorycznego na każdym etapie. Analiza biznesowa może skutkować wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych lub usprawnieniem działania tych już funkcjonujących w firmie.