Otworzenie własnej firmy to duże ryzyko – dowiedz się, jak możesz sobie pomoc

Osoby, które chcą założyć firmę muszą liczyć się z dużym ryzykiem. Nie jest bowiem łatwo wprowadzić przedsiębiorstwo na wysokie obroty, jeśli nie mamy wystarczającej ilości gotówki, a czasami trudno uzyskać płynność finansową, zwłaszcza na początku działalności. Kiedyś młode firmy miały duży problem z dostępem do kredytów, ale i ten trend ulega zmianom, a banki coraz częściej pomagają sfinansować różne projekty. Jak wybrać najlepszy kredyt dla firm?

Jakimi kryteriami się kierować wybierając kredyt dla firm?

Zanim zaczniemy przeglądać oferty kredytów, ustalmy, ile będzie kosztować nas kredyt, jaki jest jego całkowity kosz i na jaki cel ma być przeznaczony. Pamiętajmy, że zobowiązanie zawsze trzeba spłacić, co oznacza, że nie będziemy sobie mogli pozwolić na żadne przestoje w firmie. Co zrobić, by uzyskać pieniądze? Warunki uruchomienia pożyczki zależą od celu, na jaki wykorzystamy kredyt, a w przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt, ale musimy być świadomi, że wiąże się to z dużym ryzykiem – jeśli biznes się nie uda, stracimy nie tylko firmę i pieniądze, lecz także nieruchomość, którą bank wystawi na licytację. Jest ono bowiem formą zabezpieczenia dla pożyczkodawcy, który musi być pewny, że nie straci pieniędzy, a w przypadku młodej firmy ryzyko porażki jest większe. W przypadku kredytu niezabezpieczonego bank będzie więc dokładnie analizował naszą historię finansową lub będzie wymagał dodatkowych ubezpieczeń, by móc przedstawić nam ofertę kredytów.

W tym dziale  Przewozy kurierskie, a klasyczna poczta

Kredyt dla firm, które rozpoczynają działalność

Obecnie jedynie kilka banków ma ofertę kredytową adresowaną do firm, które dopiero rozpoczynają działalność. Ich propozycje w większości dotyczą kwot rzędu 10–20 tys. zł. Taką sumę start up powinien pozyskać bez większych problemów i bez zabezpieczeń majątkiem własnym. Bardziej skomplikowane może być otrzymanie kredytu w kwocie np. 200 tys. zł, ale i to nie jest niemożliwe. Warto skorzystać z pomocy unijnej lub pomocy ze strony państwa. Zazwyczaj będzie to forma dofinansowania, wsparcie w uzyskaniu kredytu czy zwolnienie z części opłat, np. podatkowych. Szczegóły dotyczące takich programów przedstawiają najczęściej pracownicy urzędów pracy. Ostateczna wartość przyznanego finansowania będzie zależała od szeregu czynników, takich jak cel kredytu, branża oraz zabezpieczenia (np. w postaci nieruchomości, urządzeń/maszyn czy kontraktów). Często takie kredyty są udzielane w formie limitu w rachunku bieżącym lub limitu na karcie kredytowej. Każde zasilenie konta traktowane jest jako spłata zadłużenia. Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Bank może prosić o zestaw pod hipotekę lub możliwość rekompensaty ewentualnych strat poprzez zajęcie majątku firmy (np. maszyn). Formą zabezpieczania jest także kaucja oraz blokada środków na rachunku bankowym (są one zajmowane przez bank, gdy przedsiębiorca nie spłaca zadłużenie). O wszystkich warunkach i obostrzeniach przedsiębiorca powinien być poinformowany przed zawarciem umowy kredytowej.
Chcąc zapewnić młodej firmie płynność finansową możemy wnioskować o kredyt dla firm, który będzie zastrzykiem gotówki. Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznajmy się z jej warunkami. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sfinansowaniu Twojego biznesu kliknij tutaj: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty

W tym dziale  Najczęstsze błędy popełniane w email marketingu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.