W jakich sytuacjach warto brać kredyt na inwestycje?

Rozsądne korzystanie z kredytów firmowych pozwala ograniczyć nadmierne zadłużanie się. Z tego powodu zaciąganie kredytów na konkretny cel jest znacznie lepszym rozwiązaniem, gdyż pozwala lepiej ocenić korzyści i zagrożenia.


Kredyty inwestycyjne można podzielić na takie, które pozyskuje się na założenie firmy, jak też na takie, które pozwalają na rozwinięcie działalności. Charakterystyczną cechą kredytów inwestycyjnych dla działających już firm jest dostęp do dużych kwot, które można pożyczyć w banku. Oczywiście związane jest to również ze znacznie większym ryzykiem dla banków, a co za tym idzie dużymi wymaganiami stawianymi firmom, które starają się o tego typu finansowanie.

Z jakimi wymaganiami można się spotkać?

Przy pozyskiwaniu z kredytów inwestycyjnych trzeba liczyć się z wieloma wymaganiami. Do takich mogą zaliczać się konieczność:

  • posiadania wkładu własnego,
  • posiadania zabezpieczenia kredytu o określonej wartości,
  • funkcjonowania na rynku przez określony okres czasu,
  • posiadanie określonej zdolności kredytowej.

Decydując się na kredyt inwestycyjny trzeba brać pod uwagę, że najczęściej spotkamy się z dużymi wymaganiami. Często poszczególne banki udzielają kredytów inwestycyjnych jedynie dla określonego typu firm, czy na z góry określone cele. Niezbędne jest z tego powodu sprawdzenie, które banki mogą udzielić kredytu na wybraną inwestycję, co często pozwala znacznie skrócić czas, w którym rozpocznie się procedurę uzyskania kredytu. Jednocześnie taka procedura bywa czasochłonna, gdyż konieczne jest przygotowanie biznesplanu, dokumentów finansowych, dokumentów rejestrowych, a także często, także dokumentów dodatkowych zgodnych z wymaganiami konkretnego banku.

W tym dziale  3 zalety Google Adwords

Kredyt inwestycyjny w kryzysie gospodarczym

Jeśli chce się realizować inwestycje w okresie kryzysu trzeba to szczególnie przemyśleć. Z kryzysem związany jest chaos, który nie sprzyja nie tylko działalności gospodarczej, ale również podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Oczywiście kryzys gospodarczy nie musi dotykać poszczególnych branż w ten sam sposób. Zdarza się, że kryzys praktycznie nie wpływa na firmy z wybranej branży, co sprawia, że realizowanie nowych inwestycji nie musi wiązać się z zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym.

Generalnie podczas kryzysu gospodarczego znacznie trudniej jest przewidywać sytuację na rynku w krótkim, a nawet średnim horyzoncie czasowym. W ten sposób utrudnia to realną ocenę opłacalności inwestycji w długim horyzoncie czasowym. Długoterminowe inwestycje, które wymagają dużego kredytowania, bardzo często w okresie kryzysu warto odłożyć na moment, w którym sytuacja gospodarcza zaczyna się stabilizować lub staje się bardziej przewidywalna. Natomiast rozważać można realizowanie krótkoterminowych inwestycji, które związane są w większym stopniu z bieżącymi potrzebami firmy. Przykładowo wymiana maszyny na nową, która będzie pozwalała na zwiększenie wydajności pracy czy wielkości produkcji nie będzie związana z nadmiernym ryzykiem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.