Na czym polega faktoring eksportowy?

Faktoring jest usługą, która polega na finansowaniu faktur. Skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy, wystawiający faktury w odroczonych terminach płatności. Firmy faktoringowe pomagają w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa zarówno w kontaktach z krajowymi, jak i zagranicznymi kontrahentami.

Faktoring eksportowy, czyli co?

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród różnych rodzajów faktoringu. Faktoring eksportowy dedykowany jest przedsiębiorcom, których działalność opiera się na eksporcie – sprzedaży produktów oraz usług na rynkach zagranicznych. Faktoring eksportowy minimalizuje ryzyko związane z czasem oczekiwania na płatność ze strony zagranicznego przedsiębiorcy.

Działalność faktoringu eksportowego opiera się na tych samych zasadach, co faktoringu tradycyjnego. Po otrzymaniu faktury z odroczoną płatnością od przedsiębiorcy faktor wypłaca mu jej 80% brutto. Pieniądze są wypłacane w walucie transakcji.

Najważniejsze cechy faktoringu eksportowego to elastyczność w finansowaniu działań przedsiębiorcy, skrupulatne zarządzanie środkami finansowymi, znajdującymi się w obrocie zagranicznym, a przede wszystkim przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta z zagranicy. Zobacz więcej na https://faktoria.pl/porada/faktoring-miedzynarodowy.

Zalety faktoringu

• umożliwia natychmiastową zmianę należności na gotówkę,
• poprawia płynność finansową oraz bilans firmy (finansowanie przez firmę faktoringową nie wchodzi w historię kredytową firmy),
• eliminuje wszelkie bariery płatnicze,
• weryfikuje wiarygodność i wypłacalność przedsiębiorców zagranicznych przed rozpoczęciem współpracy,
• przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa eksportu,
• umożliwia terminowe uregulowanie należności w ZUS oraz US, wynagrodzeń oraz innych finansowych zobowiązań przedsiębiorcy.
Faktoring eksportowy dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy:
• zajmują się eksportem produktów i usług za granicę,
• wystawiają współpracującym z nimi kontrahentom zagranicznym faktury o odroczonym terminie płatności,
• potrzebują wsparcia przy weryfikacji zagranicznych kontrahentów przed nawiązaniem z nimi współpracy,
• planują rozszerzenie swojego rynku zbytu na kolejne kraje,
• chcą nawiązać współpracę z rzetelnym i wypłacalnym klientem,
• potrzebują środków na działalność bieżącą firmy.

W tym dziale  Kredyt dla firm przez internet - wady i zalety

Faktoring eksportowy – dwa warianty świadczenia usług

Faktoring eksportowy z regresem polega na tym, że przedsiębiorca ma komfort zarządzania swoimi środkami finansowymi. Wynika to z faktu, że długie terminy płatność czy też ich odroczenia, nie będą w żaden sposób rzutowały na płynność finansową jego firmy. Firma faktoringowa wypłaci 80% brutto należności przedsiębiorcy i poczeka cierpliwie na uregulowanie płatności od zagranicznego kontrahenta.

Faktoring eksportowy bez regresu charakteryzuje się z kolei tym, że firma faktoringowa daje przedsiębiorcy gwarancję, iż ten nie straci swoich środków finansowych i przejmuje ryzyko wypłacalności zagranicznego kontrahenta nawet w 100%, co daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.